Våra jordprodukter

Det här erbjuder vi

Hasselfors Garden

Anläggningsjord av högsta kvalitet

Som en del av vår satsning på hållbarhet, är vi stolta över att tillverka Hasselfors Jorden, som används i Hasselfors Garden-sortimentet. Denna jordprodukten är en av våra mest uppskattade produkter och säljs med stolthet till våra kunder. Genom att använda Hasselfors Garden, kan du skapa en vacker och funktionell trädgård samtidigt som du är snäll mot miljön.

Frilandsjord

Frilandsjord är en odlingsteknik där grödor odlas utomhus, utanför traditionella växthus. Det ger grönsakerna mer naturlig smak och näringsämnen.

Trädgårdsjord

Trädgårdsjord är en näringsrik jord som används för att odla växter och blommor i trädgårdar, krukor och rabatter.

Växtjord

Växtjord är en specialiserad jordblandning som används för att ge bästa förutsättningar för växternas tillväxt och hälsa.

Barkmull

Barkmull är en jordförbättrare till både tunga och leriga jordar samt till torra och sandiga jordar.

Täckbark

Täckbark används för att minska ogräs i rabatter och som ett bra skydd mot vinterkyla.

Jordtillverkning

Jordtillverkning kräver vetenskap, teknik och miljöhänsyn för att skapa olika typer av jord som är anpassade för specifika användningsområden, såsom trädgårdsskötsel, jordbruk och landskapsarkitektur. Hasselfors är ett välkänt företag inom denna industri, och tillverkningsprocessen för jord är utformad för att producera högkvalitativa jordprodukter som möter både kundernas behov och miljöstandarder.

Processen för jordtillverkning varierar beroende på det slutliga användningsområdet.

Utgångsmaterial

Jordtillverkning börjar med samlandet av utgångsmaterial, som kan bestå av torv, kompost, bark, sand, och andra organiska eller mineraliska material. Valet av material beror på den önskade strukturen, näringsinnehållet och pH-värdet i den färdiga jorden.

Kompostering

Kompostering är en viktig del i tillverkningen. Under denna process bryts organiskt material ner genom mikrobiell aktivitet, vilket omvandlar det till en näringsrik kompost som förbättrar jordens struktur.

Materialen blandas

Efter kompostering blandas de olika materialen enligt specifika recept för att skapa jordblandningar som är optimerade för olika typer av växter eller användningsområden. Exakt balansering av materialen är avgörande för att säkerställa att den färdiga produkten har rätt egenskaper.

Siktning och kvalitetskontroll

För att säkerställa en jämn och fin kvalitet på jorden, siktas blandningen för att ta bort större partiklar och föroreningar. Efter siktning genomgår jorden noggrann kvalitetskontroll för att verifiera att den uppfyller de uppsatta standarderna för näring, pH-värde och andra viktiga faktorer.

Miljöhänsyn

Hasselfors arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan från verksamheten. Detta innebär ansvarsfull hantering av utgångsmaterial, minimering av avfall och användning av hållbara metoder och material i hela tillverkningsprocessen.

Jordtillverkning är alltså en komplex process som kräver noggrann planering och genomförande för att producera jordprodukter som är både effektiva för sitt ändamål och hållbara för miljön. Hasselfors är känd för sitt engagemang för kvalitet och hållbarhet.

Våra produkter produceras utan användning av syntetiska kemikalier eller bekämpningsmedel. Den är berikad med naturliga näringsämnen och bidrar till en hälsosam och hållbar odling, samtidigt som den bevarar den biologiska mångfalden och jordens naturliga balans.

Kontakta oss

7 + 12 =

Tord Nilssons Lager & Återvinning AB

Besöksadress:
Verkstadsvägen 10
37450 Asarum

Kontaktuppgifter

Växelnr: 0454-329650

E-post: info@tordnilsson.se

Bokning av transporter:
bokning@tordnilsson.se

Följ oss på Sociala Medier